Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

«Πράσινο φως» από Περιφέρεια για τα έργα!


Πριν από λίγο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενέκρινε την πρόταση για τα έργα αναβάθμισης στο γήπεδο του Παναιτωλικού, δίνοντας έτσι «πράσινο φως» για την έναρξη των εργασιών ύψους 1.537.000€. 

Ειδικότερα, το πλάνο για τις εργασίες χωρίζεται σε δύο μέρη. 

Το Υποέργο 1, προϋπολογισμού 1.054.000€ αφορά τα εξής:
  • Εργασίες για διαμόρφωση – ανάπλαση πρόσοψης επί της οδού Προυσιωτίσσης
  • Παρεμβάσεις για ασφαλή είσοδο και έξοδο φιλάθλων και διερχομένων στην οδό Προυσιωτίσσης.
  • Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου στην νότια κερκίδα.
  • Δημιουργία χώρου εκδηλώσεων, συνελεύσεων - συνεδρίων.
  • Προσθήκη (κατ’ επέκταση) διώροφης κερκίδας 
  • Κατασκευή στεγάστρου στην ανατολική κερκίδα και αλλαγή θέσεων φωτισμού λόγω κατασκευής νέου στεγάστρου
  • Συμπληρωματικός φωτισμός στο νέο στέγαστρο.
  • Κατασκευή πρότυπου χώρου φιλοξενίας Α.Μ.Ε.Α και διαμόρφωση χώρου φιλοξενίας φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας.


Το Υποέργο 2, προϋπολογισμού 483.000€, αφορά:

• Υπηρεσίες έρευνας, επιστημονικής επιμέλειας και τεκμηρίωσης, συγγραφής εκθεσιακών κειμένων, γραφιστικής επεξεργασίας εκθεματικών επιφανειών και σενάρια οπτικοακουστικών εφαρμογών και παραγωγών, σχεδιασμός και υλοποίηση διαδραστικών εφαρμογών και οπτικοακουστικών παραγωγών, δημιουργία ανάγλυφης μακέτας γηπέδου, ψηφιακού εκθέματος-ολογράμματος και επιμέρους σκηνογραφιών ανά υποενότητα.
• Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου (κλείσιμο ανοιγμάτων, διαμόρφωση αιθουσών έκθεσης, χώρος υποδοχής κ.α.), ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εκθεσιακός φωτισμός (προμήθεια και εγκατάσταση), σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών, ανοικτών εκθετηρίων-θυλάκων και βιβλιοθήκης-εκθετηρίου, οργάνωση, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση των απαραίτητων οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικών εφαρμογών για τον εκθεσιακό χώρο.