Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Στο περιφερειακό συμβούλιο τα έργα στο γήπεδο του Παναιτωλικού


Εδώ και καιρό σας είχαμε πληροφορήσει, μέσα από την αποκλειστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Φώτης Κωστούλας στο TitormosNet, ότι γίνονται προσπάθειες για νέα έργα στο γήπεδο του Παναιτωλικού. Φαίνεται λοιπόν, ότι μετά τη συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τρίτη 12 Μαρτίου, θα υπάρχουν εξελίξεις!

Ειδικότερα, βάση της ενημέρωσης της περιφέρειας, μεταξύ άλλων, θα τεθεί στο τραπέζι η έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», Π/Υ #1.537.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ομάδα αναμένει την έγκριση ενός ποσού που υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ για να προχωρήσει σε ολοκλήρωση του γηπέδου, με επέκταση της χωρητικότητας, στέγαση θέσεων και διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων (μουσείου κατά πάσα πιθανότητα).